KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Informācija par cilvēku tirdzniecību darba ekspluatācijas nolūkā Hamburgā

 • Jūsu darba apstākļi ir ļoti smagi/nepanesami.
 • Jūs tiekat šantažēts(-a), un Jums ir jāveic darbi, ko nevēlaties darīt.
 • Jūs neiegūstat nekādu atalgojumu vai tas ir nesamērīgi mazs.
 • Jūsu darbalaiks ir daudz ilgāks nekā citiem.
 • Jūs pazīstat personu, kam nepieciešama palīdzība.
 • Jūs vēlaties iegūt informāciju.

Piezvaniet mums.

Konsultācijas ir konfidenciālas.

Mēs neko nedarām bez Jūsu piekrišanas.


Website: www.koofra.de

E-pasts: info@koofra.de

Tālrunis: +49-(0)40 – 67 999 757

No pirmdienas līdz ceturtdienai: 11.00-17.00 Piektdienās: 11.00-14.00

Ja mēs neatrodamies birojā: lūdzu, ierunājiet tālruņa automātiskajā atbildētājā savu tālruņa numuru un ziņojumu savā dzimtajā valodā.


EKSPLUATĀCIJA DARBA VIETĀ

Daži piemēri:

 • Jūs esat spiests(-a) veikt bīstamus darbus;
 • Strādājot Jums netiek izsniegts aizsargapģērbs;
 • Jums ir atņemta pase vai ceļošanas dokumenti;
 • Jūsu darba devējs izdara uz Jums spiedienu Jūsu parādu dēļ;
 • Par darba veikšanu Jūs neiegūstat nekādu atal- gojumu vai arī tas ir pārāk mazs;
 • Jūs ciešat no vardarbības, draudiem vai šantāžas;
 • Jums tiek draudēts, jo Jums nav darba atļaujas vai citu oficiālu dokumentu;
 • Jums netiek dots atvaļinājums vai brīvdiena;
 • Jūs nedrīkstat doties pie ārsta, ja esat saslimis(- usi);
 • Jūs nedrīkstat brīvi pārvietoties, un Jūs kontrolē darba devējs vai kāda cita persona.

Tā var būt cilvēku tirdzniecība.

Pat tad, ja Jūs no sākuma tam piekritāt.

KOOFRA var Jums palīdzēt!

KOOFRA:

 • sniedz atbalstu personām, kuras saskārušās ar cilvēku tirdzniecību;
 • ir neatkarīga organizācija;
 • sniedz konsultācijas un informāciju. Jums ir tiesības uz atbalstu un palīdzību!
 • Mēs sniegsim Jums padomu.
 • Sarunas ir anonīmas un konfidenciālas.
 • Mēs nenododam informāciju tālāk.
 • Mūsu darbinieki ir no Jūsu izcelsmes valsts vai runā Jūsu valodā.

Kādu palīdzību sniedz KOOFRA?

 • KOOFRA darbojas kā starpnieks: palīdz atrast mājokli; nodrošina medicīnisko aprūpi; sniedz ar iztikas līdzekļiem saistītus pakalpojumus; nodrošina bezmaksas juridiskās konsultācijas;
 • pavada personu uz dienestiem vai iestādēm;
 • sniedz atbalstu ar pases noformēšanu saistītos jautājumos;
 • pēc izvēles: pavada personu uz policijas iecirkni;
 • pēc izvēles: palīdz personai atgriezties izcelsmes valstī;
 • u.c.