KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Informácie o obchodovaní s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania v Hamburgu

 • Vaše pracovné podmienky sú neznesiteľné / neú- nosné
 • Vydierajú Vás a musíte vykonávať prácu, ktorú robiť nechcete
 • Nedostávate žiadny alebo príliš malý plat
 • Musíte pracovať oveľa dlhšie ako ostatní
 • Viete o človeku, ktorý potrebuje pomoc
 • Chcete sa informovať

Zavolajte nám.

Poradenstvo je dôverné.

Neurobíme nič bez Vášho súhlasu.


www.koofra.de

E-mail: info@koofra.de

Telefón: +49 (0)40 67 999 757

Pondelok až štvrtok: 11:00 – 17:00 Piatok: 11:00 – 14:00

Počas našej neprítomnosti: Zanechajte nám Vaše telefónne číslo a správu vo svojom jazyku na záznamníku.


PRACOVNÉ VYKORISŤOVANIE

Niekoľko príkladov:

 • Nútia Vás vykonávať nebezpečnú prácu
 • Pri práci nedostanete žiadny ochranný odev
 • Cestovný pas alebo cestovné doklady Vám boli odobraté
 • Váš zamestnávateľ na Vás vyvíja nátlak kvôli dlhom
 • Za svoju prácu nedostávate žiadny alebo veľmi malý plat
 • Zneužívajú, ohrozujú alebo vydierajú Vás
 • Vyhrážajú sa Vám, pretože nemáte pracovné povo- lenie ani žiadne legálne doklady
 • Nedostávate žiadnu dovolenku / žiadne voľné dni
 • V prípade ochorenia nesmiete ísť k lekárovi
 • Nesmiete sa voľne pohybovať a ste pod kontrolou zamestnávateľa alebo iných

To môže byť obchodovanie s ľuďmi.

A to aj v prípade, ak ste najprv súhlasili.

KOOFRA MÔŽE POMÔCŤ!

KOOFRA:

 • podporuje obete obchodovania s ľuďmi
 • je nezávislá
 • punúka poradenstvo a informácie Máte právo na podporu a pomoc!
 • Poradíme Vám
 • Rozhovory sú anonymné / dôverné
 • Nezverejňujeme a nešírime žiadne dôverné infor- mácie
 • Naše pracovníčky pochádzajú z Vašej domovskej krajiny, alebo hovoria Vaším jazykom

Čo ponúka KOOFRA?

 • Sprostredkovanie: ubytovania, zdravotnej starostli- vosti, prístupu k systému sociálneho zabezpečenia životných potrieb, bezplatnej právnej pomoci
 • Sprevádzanie na úrady
 • Podporu pri riešení pasových záležitostí
 • Na želanie : sprevádzanie na políciu
 • Na želanie : pomoc pri návrate domov
 • A oveľa viac