KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Informacije o trgovini z ljudmi za namen izkoriščanja delovne sile v Hamburgu

 • Vaši delovni pogoji so neznosni/nevzdržni,
 • izsiljujejo vas in opravljati morate delo, ki ga ne želite opravljati,
 • ne prejemate plačila ali prejemate premajhno plačilo,
 • delati morate veliko dlje kot drugi,
 • poznate osebo, ki potrebuje pomoč,
 • želite informacije.

Pokličite nas.

Svetovanje je zaupno.

Brez vašega soglasja ne naredimo ničesar.


www.koofra.de

E-pošta: info@koofra.de

Telefon: +49 (0)40 67 999 757

Od ponedeljka do četrtka: od 11. do 17. ure Petek: od 11. do 14. ure

Če nas ni v pisarni: Na telefonski tajnici nam pustite svojo številko in sporočilo v svojem jeziku.


IZKORIŠČANJE DELOVNE SILE

Nekaj primerov:

 • silijo vas, da opravljate nevarna dela,
 • pri delu ne dobite zaščitne obleke,
 • odvzeli so vam potni list ali potovalne dokumen- te,
 • vaš delodajalec zaradi dolgov nad Vami izvaja pritisk,
 • za svoje delo ne prejemate plačila ali prejemate zelo majhno plačilo,
 • z vami grdo ravnajo, vam grozijo ali vas izsiljujejo,
 • grozijo vam, ker nimate delovnega dovoljenja ali uradnih dokumentov,
 • ne dobite dopusta/prostega dne,
 • ne smete iti k zdravniku, ko ste bolni,
 • ne smete se prosto gibati in delodajalec ali drugi vas nadzorujejo.

Lahko gre za trgovino z ljudmi.

Tudi, če ste se sprva strinjali.

KOOFRA VAM LAHKO POMAGA!

KOOFRA:

 • nudi podporo žrtvam trgovine z ljudmi,
 • je neodvisno društvo,
 • nudi svetovanje in informacije. Imate pravico do podpore in pomoči!
 • Svetujemo vam,
 • pogovori so anonimni/zaupni,
 • informacij ne posredujemo naprej,
 • naše sodelavke prihajajo iz vaše države ali govo- rijo vaš jezik.

Kaj nudi KOOFRA?

 • Priskrbimo vam: nastanitev, zdravstveno oskrbo, denarno socialno pomoč, brezplačno pravno svetovanje,
 • pospremimo vas do uradov in organov,
 • pomagamo vam pri urejanju zadev v zvezi s pot- nim listom,
 • na vašo željo vas pospremimo do policije,
 • na vašo željo vam pomagamo pri vrnitvi,
 • in še mnogo več.