KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Информације о трговини људи у сврху израбљивања на послу y Хамбургу

 • Ваши радни услови су неподношљиви/ тешки
 • Ви сте уцењени и морате радити послове које не желите
 • Ваша зарада је мала или никаква
 • Ви морате радити дуже него остали радници
 • Познајете особу којој је потребна помоћ
 • Желите се поближе информисати

Назовите нас.

Саветовање је поверљиво.

Без Ваше сагласности нећемо ништа чинити


www.koofra.de

E-Mail: info@koofra.de

Телефон: +49 (0)40 67 999 757

од понедељка до четвртка: 11.00 – 17.00 петком: 11.00 – 14.00

ако нисмо ту: Вашу поруку и телефонски број можете оставити на српском на телефонској секретарици


ИзраБљИВање На ПоСлу

Примери:

 • Присиљени сте обављати опасне послове
 • Немате заштитно радно одело
 • одузети су вам лични или путни документи
 • Неко вас уцењује због дуга
 • зарада вам је мала или никаква
 • Ви сте малтретирани, уцењени или Вам прете
 • Немате право на одмор/слободан дан
 • Не смете се јавити доктору када сте болесни
 • Не смете се слободно кретати и праћени сте од стране послодавца или било кога другог

у том случају могло би се радити о трговини људима,

чак ако сте на то испрва и пристали.

КооФра Вам моЖе ПомоћИ!

КооФра:

 • помаже онима који су угроженим трговином људима
 • је независна
 • саветује и информише Ви имате право на подршку и помоћ!
 • ми Вас можемо саветовати
 • разговори су поверљиви/анонимни
 • информације о Вама нису ником доступне
 • наше сараднице долазе из Ваше домовине или говоре Ваш језик

Шта нуди КооФра?

 • Посредовање приликом: смештаја, медицинског лечења, животног издржавања, бесплатних правних савета
 • Пратња до надлежних установа и служби
 • Подршка при регулисању послова око пасоша
 • По жељи: пратња до милиције
 • По жељи: помоћ при повратку у домовину
 • И пуно више