KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Informācija par cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā Hamburgā

Jūs esat spiests(-a) nodarboties ar prostitūciju.

Jūsu darba apstākļi, nodarbojoties ar prostitūciju, ir ļoti smagi/nepanesami.

Jums nav tiesību brīvi izvēlēties:

 • kurus klientus pieņemt;
 • kādus seksuālos pakalpojumus sniegt;
 • pieņemamu šo pakalpojumu cenu.

Jūs nevarat paturēt savu naudu.

Jūs pazīstat kādu personu, kam nepieciešama palīdzība.

Jūs vēlaties iegūt informāciju.

Piezvaniet mums.

Konsultācijas ir konfidenciālas.

Mēs neko nedarām bez Jūsu piekrišanas.


Website: www.koofra.de

E-pasts: info@koofra.de

Tālrunis: +49-(0)40 – 67 999 757

No pirmdienas līdz ceturtdienai: 11.00-17.00 Piektdienās: 11.00-14.00

Ja mēs neatrodamies birojā: lūdzu, ierunājiet tālruņa automātiskajā atbildētājā savu tālruņa numuru un ziņojumu savā dzimtajā valodā.


IZMANTOŠANA PROSTITŪCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

Daži piemēri:

 • Jūs esat spiests(-a) pieņemt visus klientus;
 • Jūs nedrīkstat atteikties izpildīt klientu seksuālās vēlmes;
 • Jūs esat spiests(-a) strādāt bez aizsardzības/ prezervatīva;
 • Jums ir atņemta pase vai ceļošanas dokumenti;
 • Jūs nedrīkstat brīvi pārvietoties vai Jūs kontrolē kāda persona;
 • Jūs nedrīkstat noteikt cenu pakalpojumiem;
 • Jums netiek dots brīvs laiks vai brīvdiena;
 • Jūs ciešat no vardarbības, draudiem vai šantāžas;
 • Kāda persona izdara uz Jums spiedienu parādu dēļ;
 • Jums jāatdod (gandrīz) visi ieņēmumi;
 • Jums tiek draudēts, jo Jums nav darba atļaujas vai citu oficiālu dokumentu;
 • Jūs nedrīkstat doties pie ārsta, ja esat saslimis(- usi).

Tā var būt cilvēku tirdzniecība.

Pat tad, ja Jūs tam sākumā piekritāt.

KOOFRA VAR PALĪDZĒT!

KOOFRA

 • sniedz atbalstu personām, kuras saskārušās ar cilvēku tirdzniecību;
 • ir neatkarīga organizācija;
 • sniedz konsultācijas un informāciju. Jums ir tiesības uz atbalstu un palīdzību!
 • Mēs sniegsim Jums padomu.
 • Sarunas ir anonīmas un konfidenciālas.
 • Mēs nenododam informāciju tālāk.
 • Mūsu darbinieki ir no Jūsu izcelsmes valsts vai runā Jūsu valodā.

Kādu palīdzību sniedz KOOFRA?

 • KOOFRA darbojas kā starpnieks: palīdz atrast mājokli; nodrošina medicīnisko aprūpi; sniedz ar iztikas līdzekļiem saistītus pakalpojumus; nodrošina bezmaksas juridiskās konsultācijas;
 • pavada personu uz dienestiem vai iestādēm;
 • sniedz atbalstu ar pases noformēšanusaistītos jautājumos;
 • pēc izvēles: pavada personu uz policijas iecirkni;
 • pēc izvēles: palīdz personai atgriezties izcelsmes valstī;
 • u.c.