KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Informácie o obchodovaní s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania v Hamburgu

Nútia Vás k prostitúcii

Máte neznesiteľné / zlé pracovné podmienky v pros- titúcii

Nesmiete si slobodne vybrať,

 • ktorých zákazníkov akceptujete
 • aké sexuálne praktiky ponúkate
 • akú cenu stanovíte

Nesmiete si ponechať svoje peniaze

Viete o osobe, ktorá potrebuje pomoc

Chcete sa informovať

Zavolajte nám.

Poradenstvo je dôverné.

Neurobíme nič bez vášho súhlasu.


www.koofra.de

E-mail: info@koofra.de

Telefón: +49 (0)40 67 999 757

Pondelok až štvrtok: 11:00 – 17:00 Piatok: 11:00 – 14:00

Počas našej neprítomnosti: Zanechajte nám Vaše telefónne číslo a správu vo svojom jazyku na záznamníku.


VYKORISŤOVANIE V PROSTITÚCII

 • Niekoľko príkladov:
 • Nútia Vás prijať všetkých zákazníkov
 • Nesmiete odmietnuť žiadne sexuálne požiadavky zákazníkov
 • Nútia Vás pracovať bez ochrany / kondómu
 • Váš cestovný pas alebo cestovné doklady boli odobraté
 • Nesmiete sa voľne pohybovať alebo ste pod dohľadom
 • Nesmiete si samostatne určiť cenu
 • Nemáte žiadne prestávky alebo voľné dni
 • Zneužívajú, ohrozujú alebo vydierajú Vás
 • Niekto na Vás vyvíja nátlak kvôli dlhom
 • Musíte odovzdať (takmer) všetky príjmy
 • Vyhrážajú sa Vám, pretože nemáte pracovné povolenie ani žiadne doklady
 • V prípade ochorenia nesmiete ísť k lekárovi

To môže byť obchodovanie s ľuďmi.

A to aj v prípade, ak ste najprv súhlasili.

KOOFRA MÔŽE POMÔCŤ!

KOOFRA

 • podporuje obete obchodovania s ľuďmi
 • je nezávislá
 • punúka poradenstvo a informácie Máte právo na podporu a pomoc!
 • Poradíme Vám
 • Rozhovory sú anonymné / dôverné
 • Nezverejňujeme a nešírime žiadne dôverné informácie
 • Naše pracovníčky pochádzajú z Vašej domovskej krajiny, alebo hovoria Vaším jazykom

Čo ponúka KOOFRA?

 • Sprostredkovanie: ubytovania, zdravotnej starostli- vosti, prístupu k systému sociálneho zabezpečenia životných potrieb, bezplatnej právnej pomoci
 • Sprevádzanie na úrady
 • Podporu pri riešení pasových záležitostí
 • Na želanie: sprevádzanie na políciu
 • Na želanie: pomoc pri návrate domov
 • A oveľa viac