KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Информације о трговини људима у сврху сексуалног искориштавања у Хамбургу

Присиљени сте на проституцију

Имате лоше/несношљиве услове при проституцији

Не можете сами бирати:

 • клијенте
 • сексуалне практике
 • цену

Ускраћена Вам је зарада

Познајете особу којој је потребна помоћ

Желите се поближе информисати

Назовите нас.

Саветовање је поверљиво.

Без Ваше сагласности нећемо ништа чинити


www.koofra.de

E-Mail: info@koofra.de

Телефон: +49 (0)40 67 999 757

од понедељка до четвртка: 11.00 – 17.00 петком: 11.00 – 14.00

ако нисмо ту: Вашу поруку и телефонски број можете оставити на српском на телефонској секретарици


ИСкорИшТаВање У ПроСТИТУцИјИ

 • Присиљени сте да преузмете све муштерије
 • Морате да испуните све жеље Ваших муштерија
 • Присиљени сте да радите без заштите/ кондома
 • одузет Вам је пасош
 • Не смете се слободно кретати или Вас контролишу
 • Не смете сами одредити цену
 • Немате паузу или ни један слободан дан
 • Вама прете, уцењени сте или злостављани
 • Неко Вас уцењује због дуга
 • Морате предати Вашу (скоро) целу зараду
 • Прете Вам јер немате радну дозволу и уредне документе
 • Не смете се јавити доктору ако сте болесни

У том случају могло би се радити о трговини људима, чак ако сте на то првобитно и пристали.

кооФра ВаМ МоЖе ПоМоћИ!

кооФра:

 • помаже оним који су угрожени трговином људима
 • је независна
 • саветује и информише Ви имате право на подршку и помоћ!
 • ми Вас можемо саветовати
 • разговори су поверљиви/анонимни
 • информације о Вама нису ником доступне
 • наше сараднице долазе из Ваше домовине или говоре Ваш језик

шта нуди кооФра?

 • Посредовање приликом: смештаја, медицинског лечења, животног издржавања, бесплатних правних савета
 • Пратња до надлежних установа и служби
 • Подршка при регулисању послова око пасоша
 • По жељи: пратња до милиције
 • По жељи: помоћ при повратку у домовину
 • И пуно више