KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Thông tin về nạn buôn người để bóc lột tình dục ở Hamburg

Bạn bị bắt buộc phải làm gái mại dâm

Điều kiện làm việc trong mại dâm của Bạn xấu / hoặc khó chịu không thể chịu nổi

Bạn không thể tự do lựa chọn,

 • khách hàng mình muốn
 • những thực hành tình dục mình muốn
 • giá cả mình muốn

Bạn không được giữ tiền của bạn Bạn có biết một người cần sự giúp đỡ Bạn cần vài thông tin

Bạn cứ gọi cho chúng tôi.

Việc tư vấn là bí mật.

Chúng tôi làm gì cũng cần sự đồng ý của bạn.


www.koofra.de

E-Mail: info@kooofra.de

Điện thoại: +49 (0)40 67 999 757

Thứ Hai đến thứ Năm: 11.00 – 17.00 giờ Thứ Sáu: 11.00 – 14.00 giờ

Nếu chúng tôi không có trong văn phòng: Bạn nói số điện thoại của bạn và thông tin bằng ngôn ngữ của bạn vào máy trả lời


Sự khai thác mại dâm

Một số ví dụ:

 • Bạn bị bắt buộc phải lấy tất cả khách hàng
 • Bạn không được phép từ chối bất kỳ nhu cầu tình dục của khách hàng
 • Bạn bị bắt buộc phải làm việc không được an toàn / không bao cao su
 • Hộ chiếu hoặc tài liệu du lịch của bạn bị lấy đi
 • Bạn không được phép di chuyển tự do hoặc Bạn bị kiểm soát
 • Bạn không được phép xác định giá
 • Bạn không được giải lao hoặc không có ngày nghỉ
 • Bạn bị hành hạ, đe dọa hoặc tống tiền
 • Bạn bị một người nào đó gây áp lực vì các khoản nợ
 • Bạn phải giao (hầu như) tất cả doanh thu
 • Bạn bị đe dọa, bởi vì bạn không có giấy phép lao động hoặc không có giấy tờ
 • Bạn không được phép đi đến bác sĩ khi bị bệnh

Điều này có thể là nạn buôn người.

Thậm chí bạn đồng ý lúc đầu.

KOOFRA có thể giúp đỡ được!

KOOFRA

 • hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn người
 • là độc lập
 • đưa ra tư vấn và thông tin Bạn có quyền nhận sự hỗ trợ và sự giúp đỡ!
 • Chúng tôi tư vấn cho bạn
 • Các cuộc nói chuyện được ẩn danh / bí mật
 • Chúng tôi không tiết lộ thông tin ra ngoài
 • Nhân viên của chúng tôi là người đồng hương của bạn hoặc nói ngôn ngữ của bạn

KOOFRA phục vụ điều gì?

 • Viện trợ chỗ ở, cung cấp y tế, các nhu cầu cho việc sinh sống, tư vấn pháp lý miễn phí
 • Hộ vệ đến cơ quan và chính quyền
 • Hỗ trợ trong việc xin hộ chiếu
 • Nêu yêu cầu: hộ vệ đến cảnh sát
 • Nêu yêu cầu: hỗ trợ trở về nước
 • Và nhiều hơn nữa